Child Safe Friendly Tourism

ติดต่อเรา

สำนักงานมูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็ก

84/159 ซอย 12 หมู่บ้านโชตนานิเวศน์
ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

065-442-0320

ทุกวัน จันทร์ - อาทิตย์
ตลอด 24 ชั่วโมง